19 May 2017

Geriye doğru baktığımda bana yol gösteren, mentörlük eden, usta olarak görebileğim, desteğini isteyeceğim kimsem olmamış. Bir şekilde kendi yolumu çizmişim. Bu çizim için daha çok, kendiliğinden, bodoslama, nası denk gelmişse de diyebiliriz. Bazen buna hayıflanıyorum. Bazen de gülüp geçiyorum. Dedim ki hayatının bu döneminde kendi yaşadığım eksikliği sen de hissetme. Sana ışık olmayacağım ama en azından ışıkları gösterebilirim diye düşünüyorum.


08 Feb 2017

Herşeyin eskidiği yer. Eşyanın üzerindeki hatıraları saklayarak muhafaza edildiği bir başka eşya. Eşyalar geçmişteki bazı fotoğraflara atılmış çapalar gibidir. Onlardan kurtulduğunda o fotoğraftan da kurtulursun. Ama kurtulmak bazıları için kaybetmek demek.